Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 23 de juny de 2017

El manifest de la medicina basada en l'evidència per una atenció mèdica millor

Resultat d'imatges de medico de familia


Evidence based medicine manifesto for better healthcare

BMJ 2017357 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j2973 (Published 20 June 2017)Cite this as: BMJ 2017;357:j2973

La pregunta no era tan MACA

Resultat d'imatges de pregunta medica

Segons aquesta revisió sistemàtica, la pregunta sorpresa (PS) “Em sorprendria que aquest pacient morís en els propers 12 mesos?” té un rendiment de dolent a modest per predir la mort dels pacients, essent pitjor quan el context és el de malalties no oncològiques. Calen millors eines per identificar els pacients amb malalties greus que necessiten una atenció pal·liativa.

La PS s’ha utilitzat per identificar els pacients amb alt risc de morir que es podrien beneficiar d’una atenció pal·liativa. Es va pensar que la PS ajudaria a corregir la tendència dels metges i metgesses a sobreestimar el pronòstic vital dels pacients i així permetria que els pacients rebessin l’adequada atenció al final de la vida.

Aquesta revisió sistemàtica té l’objectiu d’avaluar el rendiment de la PS a l’hora de predir la mort en pacients amb malalties greus. Es van identificar 16 estudis amb 17 cohorts diferents.

Els resultats suggereixen una precisió de la PS de pobra a moderada per predir la mort al cap de 6 a 18 mesos, amb baixa sensibilitat (S 67,0%, interval de confiança [IC] 55,7  %-76,7 %) i valor predictiu positiu pobre (VPP 37,1%, IC 30,2 %-44,6 %). El rendiment pronòstic va ser pitjor en les malalties no canceroses: no va predir la mort en més d’un terç dels casos i també es va equivocar en dos terços dels casos en què la PS va ser positiva (els pacients no van morir). El valor predictiu negatiu (VPN) de la PS va ser alt, el que significa que, els pacients en què la resposta a la PS era “Em sorprendria que aquest pacient morís”, tenien una altra probabilitat de viure. Cal remarcar, però, que aquest VPN alt es va deure principalment a la baixa prevalença de mort en els estudis inclosos.

La hipòtesi de la PS com a prova de cribratge és que els pacients en el seu última any de vida poden tenir necessitats insatisfetes de cures pal·liatives. En general, una prova de cribratge ha de tenir una alta sensibilitat; menor especificitat és acceptable, si el cost d'un fals positiu és mínim, o si cada positiu en la prova de cribratge és seguit per una prova de confirmació més específica. En el cas de la PS, la sensibilitat no és molt alta i, quan s'ha aplicat a poblacions, segons els estudis, la taxa de PS positiva pot oscil·lar entre el 7 i el 79 %. Per exemple, en un estudi fet a Osona, el 7,7 % de la població major de 65 anys va tenir una PS positiva. 

És possible que la PS sigui més precisa per identificar persones amb necessitats d’atenció pal·liativa insatisfetes que persones en el darrer any de vida. Però si tenir la PS positiva és una variable intermitja de necessitats d’atenció al final de la vida no satisfetes, els resultats de la revisió sistemàtica demostren que la PS pot produir un augment de pacients inclosos en l’atenció pal·liativa que no la necessiten, deixant fora pacients que sí se’n podrien beneficiar.

L’alta taxa de falsos positius (valor predictiu positiu 37,1 %, IC 30,2 %-44,6 %) es pot deure a que els metges responen sí quan la mort els sembla possible, més que probable. Altres preocupacions sobre l’ús sistemàtic de la PS inclouen la falta de concordança en la resposta a la PS entre professionals, la incomoditat que aquesta pregunta genera en alguns professionals i que pot desencadenar un augment d’ús de recursos i d’intervencions sobre els pacients, el mal rendiment en pacients no oncològics (insuficiències orgàniques, fragilitat...)...

En base a aquests resultats, la PS no hauria d’utilitzar-se com una eina de pronòstic independent. L’alta taxa de falsos positius comporta risc d’ús innecessari de temps i recursos i obliga a buscar formes complementàries per avaluar les necessitats de cures de les persones amb malalties greus. 

Font original: 3 clics


Downar J, Goldman R, Pinto R, Englesakis M, Adhikari NK. The surprise question for predicting death in seriously ill patients: a systematic review and meta-analysis. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l`Association medicale canadienne. 2017 Apr 3; 189 (13):E484-E493link

dimecres, 21 de juny de 2017

Actuació davant un traumatisme abdominal

Resultat d'imatges de Traumatismo abdominal

Traumatisme abdominal extrahospitalari: què cal saber i fer?

És important morbiditat i mortalitat que representen les lesions intraabdominals en el context d’un politraumatisme.  Per això deixem un resum de l´actuació al pacient politraumatitzat, dirigit als metges, infermeria i els TES que treballem en l’àmbit de les urgències hospitalàries i extrahospitalàries.
Font original: Urgències i Emergències mèdiques. Laura Robles Pereadivendres, 16 de juny de 2017

Doctor, vengo a que me recete esto de la privada
Excel·lent entrada de Laura Rodríguez García i Guacimara Afonso Martín. Tenim una molt bona selecció de documents per prendre decisions oportunes

Foro de Medicina de Familia "La Laguna-Tenerife Norte"


Manuel es un residente empezando su cuarto año de residencia, que desde el inicio de su formación ha destacado por la dedicación a sus pacientes, estando siempre dispuesto a profundizar en sus problemas y a ayudarlos en todo lo que fuera necesario.

Durante su primera rotación por el centro de salud, cuando era R1, conoce a Juan, un paciente de 45 años con el que se comprometió especialmente debido a que, en el contexto de una enfermedad respiratoria aguda, le detectó un hipotiroidismo autoinmune y una diabetes mellitus. Lo cierto es que Manuel se entregó a fondo con el caso, dedicó tiempo a su estudio y control, y Juan le correspondió con esa fidelidad que muchos pacientes dispensan a los residentes. Era muy habitual que Juan preguntara al tutor si estaba don Manuel, así se dirigía siempre al residente, cuando acudía a la consulta por cualquier motivo de salud.

Un buen día acude a consulta la esposa de Juan, solicitando que le incluyera en la receta electrónica de su marido un antidiabético oral (de última generación) indicado por un endocrino privado. Manuel, algo sorprendido, preguntó por el motivo de haber acudido a un endocrino, ya que Juan estaba muy bien controlado (A1c 6,9%), y la esposa respondió que visitaba a ese mismo endocrino desde que le diagnosticaron lo del tiroides, hacía ya tres años.

Entonces Manuel, desconcertado y algo irritado, le manifestó que no estaba de acuerdo con ese tratamiento, que consideraba que su esposo no necesitaba ese medicamento y que, además, él no tenía ninguna obligación de prescribir medicamentos indicados por médicos ajenos al SCS.

Al día siguiente, Juan acude a consulta para reclamar de nuevo la receta del antidiabético oral. Como no tenía cita, entró en la consulta pasadas casi dos horas después de su llegada al centro. La entrevista transcurrió por cauces poco cordiales, hubo reproches por ambas partes y Manuel terminó diciéndole que, en adelante, prefería no seguir atendiéndole, dado que había demostrado poca confianza en él.

Al final de ese día, Manuel se reunió con su tutor, le contó lo ocurrido y su deseo de no seguir atendiendo a Juan en el futuro. “No me siento capaz” , le comentó. El tutor le respondió que se fuera a casa, descansase y que ya reflexionarían sobre lo acontecido durante los próximos días.

Analiza esta situación y documenta los argumentos.

Revisa el concepto de prescripción inducida y si la legislación actual ampara o no las decisiones que se tomaron durante la atención del caso: ¿Puede o debe un médico de familia recetar fármacos que él no ha indicado? ¿En qué circunstancias? ¿Puede o debe un médico de familia romper la relación con su paciente o viceversa? ¿En qué casos? ¿Y qué procedimientos deben llevarse a cabo?

Reflexiona a su vez sobre la situación planteada en términos de valores del médico de familia: céntrate sobre todo en el valor en la relación en la práctica de la medicina de familia en el contexto de una práctica centrada en la persona y por tanto considerando el valor de los valores del propio paciente.

Ús de liti durant la gestació i malformacions congènites

Imatge relacionada


L’ús de liti durant el primer trimestre de la gestació s’associa a un augment del risc de malformacions congènites, inclosa l’anomalia d’Ebstein, però de menor magnitud de la que s’havia suggerit, segons els resultats d’un estudi observacional (NEJM 2017;376:2245-54). 

Hi ha preocupació que l’exposició al liti durant el primer trimestre de la gestació es pot associar a un augment del risc d’anomalia d’Ebstein, un defecte cardíac amb anomalia de la vàlvula tricúspide, però les dades són limitades i controvertides.

En un estudi de cohorts amb més de 1.325.000 gestacions es va analitzar el risc de malformacions cardíaques en els nens exposats al liti durant el primer trimestre, en comparació dels no exposats i també dels nens exposats a lamotrigina. Es van observar malformacions cardíaques en 16 dels 663 nens exposats a liti (2,4 %), comparat amb un 1,15 % en els no exposats i un 1,39 % en els exposats a lamotrigina. El risc era d’1,65 en comparació dels no exposats. Aquest risc era proporcional a la dosi, de manera que amb una dosi de més de 900 mg al dia el risc era de 3,22. Els resultats eren similars quan els nens exposats a lamotrigina eren considerats grup de referència. 

Els autors conclouen que l’ús matern de liti durant el primer trimestre de la gestació s’associa a un augment del risc de malformacions cardíaques tot i que la magnitud era menor de la que s’havia proposat inicialment.


Font original: e-butlletí groc

dilluns, 12 de juny de 2017

Escala ISAR: Una eina per identificar resultats adversos en pacients ancians que consulten a urgències

Revisió sistemàtica de l’efectivitat clínica dels programes de gestió de les transicions assistencials
Escala ISAR: Una eina per identificar resultats adversos en pacients ancians que consulten a urgències.
Per  Alvaro Gutiérrez Valdizan In #GeribloC

Els usuaris més freqüents dels serveis d'urgències són la gent gran, arribant el 25 % de totes les consultes. Els ancians a més utilitzen més recursos sanitaris, precisen de més temps a les consultes i en molts casos presenten una mala evolució després de consultar a aquestes unitats.
Però és que a més la gent gran en els serveis d'urgències pateixen la mateixa valoració mèdica que les persones més joves. Una valoració breu, dirigida pel motiu de consulta i centrada en l'episodi clínic sense arribar a valorar la situació funcional, mental o social d'aquests pacients. A part d'això, hi ha un subgrup de gent gran que pateixen fragilitat que si no es detecta i tracta de forma primerenca pot portar a resultats desfavorables com la dependència o la mort.

Hi ha diverses escales per identificar l'ancià fràgil o d'alt risc de resultats adversos en els serveis d'urgències. Una d'aquestes eines és l'escala "Identification Sèniors at Risk" (ISAR). Consta de 6 preguntes sobre, la situació funcional abans i després del procés agut (¿Necessitava algú que l'ajudes en les activitats bàsiques de forma regular? Després del procés agut pel qual consulta a Urgències, ¿Ha necessitat més ajuda de l'habitual per cuidar-lo?); cognitiu (Té problemes amb la memòria?); sensorial (¿En general veu bé?); fàrmacs (Pren 3 o més fàrmacs al dia?); serveis hospitalaris (Ha estat ingressat a l'hospital una o més nits en els últims 6 mesos?). Es puntua com 0 o 1 (no / sí), i es considera ancià de risc aquell que té una puntuació major o igual a 2.

En Age and Ageing s'ha publicat recentment, el novembre 2016, una revisió sistemàtica i metaanàlisi sobre l'eina ISAR, amb l'objectiu de determinar el seu valor predictiu en identificar als majors de 65 anys amb alt risc d'esdeveniments desfavorables després de consultar el servei d'urgències. Els resultats adversos que es van avaluar eren el deteriorament funcional mesurat amb l'índex de Barthel, les reconsultes a urgències o la mort després de 30, 90 i 180 dies de la consulta.

Finalment en el metaanàlisi es van analitzar 32 estudis. Es va establir la sensibilitat i l'especificitat amb un tall ISAR ≥  2. La sensibilitat es refereix a la proporció de gent gran que va presentar resultats adversos correctament classificats com d'alt risc (ISAR ≥ 2). L'especificitat es refereix a aquells que no van presentar resultats adversos i es classificaven com de baix risc (ISAR < 2).


Després de l'anàlisi s'obté una sensibilitat d'un 91 % per a un deteriorament funcional i del 97 % per predir la mort als 30 dies. La sensibilitat als 180 dies és de 82 i el 87 % per a cada esdeveniment. Tot això amb una especificitat entre 30 i 35 %.


Aquest estudi va mostrar que l'eina té una bona predicció d'esdeveniments desfavorables amb una alta sensibilitat (> 80%) per a tots els tipus de resultats adversos. Pot servir com una eina per prendre decisions clíniques i determinar a quins ancians se'ls ha de donar un seguiment estret per prevenir un probable esdeveniment advers i pot servir per a que a la  gent gran se'ls doni d'alta amb seguretat.

Cita:
Doi: 10.1093/ageing/afw233

Important triar l'antisèptic adequat al tipus de ferida i el recomanable per la farmaciola de casa

dimarts, 30 de maig de 2017

La figura del tutor en la formació del metge resident de Medicina Familiar i Comunitaria

Resultat d'imatges de tutor de medicina de familia


Video-presentació basada en la documentació del Grup de Treball d´Ètica de la CAMFiC sobre el paper del tutor en la formació dels residents de medicina familiar i comunitària.

Un nou document en imatges :DOCUMENT

En aquest document s´aborda el deure i les implicacions ètiques dels metges que participen en la docència dels nous metges i metgesses de família en període de formació de postgrau (al nostre país, dins el sistema MIR).

divendres, 26 de maig de 2017

Consens i recomanacions per al seguiment de les dones amb càncer de mama

Día-Mundial-de-la-lucha-contra-el-Cáncer-de-Mama

Document de consens que vol aportar suggeriments per al seguiment de les dones amb càncer de mama i es faci de forma compartida, col·laborativa i coordinada entre els professionals d'Atenció Especialitzada i Atenció Primària.

dimecres, 24 de maig de 2017

Trastorns de la refracció causats per fàrmacs


Font original: e-butlletí groc

La miopia, la hipermetropia i els trastorns de l’acomodació poden ser de causa farmacològica. Els fàrmacs anticolinèrgics, com antiespasmòdics, fàrmacs per a la incontinència urinària o els antidepressius, entre d’altres, poden produir una presbícia funcional. Els fàrmacs colinèrgics, com donepezil, galantamina o rivastigmina, podrien produir miopia. Fàrmacs d’estructura sulfamídica, com el topiramat, s’han associat a miopia i glaucoma.

En el darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es descriuen els casos notificats al Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Destaca un cas de miopia associada a l’ús de zonisamida, un antiepilèptic derivat sulfamídic que hi estaria implicat pel mateix mecanisme fisiopatològic que el topiramat.

dimarts, 23 de maig de 2017

Guía CADIME sobre insuficiència cardiaca crònica en Atenció PrimàriaJa ha surtit la nova Guía CADIME sobre insuficiència cardiaca crònica en Atenció Primària

Puntos clave:
- El control de los factores de riesgo o descompensación modificables puede influir favorablemente en la evo-lución y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca (IC) y la calidad de vida de los pacientes

- En todos los pacientes con IC se recomiendan medidas higiénico-dietéticas independientemente del tra-tamiento farmacológico

- Salvo contraindicación o intolerancia, todos los pacientes con IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr) deben recibir un IECA; si es de clase funcional II-IV (sintomática) asociar un betabloqueante (BB); y si no se controlan los síntomas, un antagonista de la aldosterona (AA)

- Los ARA-II se recomiendan como alternativa a los IECA (asociados a BB) en IC-FEr sintomática, cuando se produce tos intolerable

- Se recomienda asociar diuréticos (preferiblemente del asa) al tratamiento de la IC en todos los pacientes con síntomas de congestión

- En pacientes con disfunción ventricular grave (FE < 35 %) a pesar del tratamiento médico óptimo, considerar implante de desfibrilador automático

- En pacientes con IC-FEr (≤ 35 %) de clase funcional II-IV, mal controlados a pesar del tratamiento óptimo con IECA (o ARA-II)+BB+AA, considerar las siguientes alternativas (pueden combinarse si no se controlan los síntomas):

. Reemplazar IECA (o ARA-II) por la asociación sacubitrilo/valsartán en pacientes de clase funcional II-III y niveles plasmáticos elevados de péptidos natriuréticos y/o

. Asociar ivabradina en pacientes en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca ≥ 70 latidos/min y/o

. Considerar terapia de resincronización cardíaca en pacientes en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquier-da y QRS >130 ms

- Digoxina y dinitrato de isosorbida+hidralazina podrían considerarse como alternativa en casos puntuales

- Ningún tratamiento ha mostrado reducir la mortalidad en IC con fracción de eyección conservada (IC-FEc) y el tratamiento es sintomático y para controlar las enfermedades de base

- Estatinas, anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios no se han mostrado eficaces en IC si no existen otros factores de riesgo y/o comorbilidad asociada que indiquen su utilización

- No asociar IECA+ARA-II salvo que se considere imprescindible

- No utilizar aliskireno, ni asociar IECA+ARA-II+AA por el elevado riesgo de efectos adversos y su eficacia incierta en IC


dilluns, 22 de maig de 2017

Consens català sobre avaluació i tractament del pacient postictus

Resultat d'imatges de Consenso sobre evaluación y tratamiento del paciente post-ictus en Atención Primaria

L’ictus és una de les malalties més letals al món, cada any 17 milions de persones pateixen un ictus i una de cada sis patirà un ictus al llarg de la seva vida. A Catalunya, l’ictus provoca més de 13.000 ingressos anuals. 

És la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes, amb una mortalitat de 3.889 defuncions/any. Continua sent la primera causa mèdica de discapacitat: el 45 % tindran una discapacitat moderada-greu. 

Els resultats dels indicadors de qualitat de l’Audit (2010) evidenciaven que en l’alta hospitalària només el 68,5  % dels pacients tenien gestionada la fisioteràpia i només el 34 % rebien informació sistematitzada. En l’últim Audit (2013) el compliment de l’indicador de la recomanació relativa a l’aplicació d’un programa de formació dirigida al pacient/família va millorar fins al 73,9 % i s’ha iniciat en un nombre important d’hospitals, respecte a l’edició anterior. Per tant, les actuacions efectives en l’àmbit de la rehabilitació estant millorant en el pacient amb ictus.


dilluns, 15 de maig de 2017

S'ha de treure el sintrom o l'aspirina a tots els pacients abans d'una colonoscòpia?


Contestació pràctica d'una situació molt freqüent a la consulta!

Article i font original en Castellà de José Carlos Pérez Villarroya. Membre del Comitè Editorial de la Guia terapèutica de la semFYC.
Actualmente es frecuente que a la consulta de Atención Primaria (AP) acudan personas que están llevando un antiagregante (AA) o un anticoagulante (ACO) y que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos invasivos. Estos pacientes plantean el reto de cómo afrontar el aumento del riesgo hemorrágico que representan estas situaciones. Hay pacientes en los que el manejo del problema puede ser abordado en Atención Primaria (AP) como son determinados procedimientos dentales, dermatológicos y, sobre todo, endoscopias digestivas, en las cuales el paciente o el médico que va a realizar el procedimiento consultan directamente al médico de familia (MF).
En estas circunstancias hay que valorar el riesgo hemorrágico (el riesgo del procedimiento que se va a realizar más el riesgo intrínseco del paciente) y el riesgo tromboembólico del paciente. Si el riesgo hemorrágico es alto, habrá que suspender o modificar los AA o los ACO, y en este caso, si el riesgo trombótico es alto o muy alto, está indicado aconsejar realizar terapia puente mientras se modifica o suspenden estos medicamentos1-3.
Recientemente se han publicado artículos interesantes sobre este problema y a la luz de los mismos se pueden hacer varias reflexiones que hacen variar algo las pautas que se seguían antes4,5,6.
Puntos clave:
 • En general, en estas situaciones de corta duración (horas o días), es más peligroso el riesgo de sangrado excesivo que el riesgo de tromboembolismo.
 • Para valorar el riesgo hemorrágico del paciente, hay que sumar el riesgo del procedimiento que se va a realizar más el riesgo intrínseco del paciente.
 • Con el índice CHA2DS2-VASc, el riesgo tromboembólico se considera elevado con valores superiores a cuando se utiliza para decidir la indicación del ACO. En la primera situación tenemos que valorar el riesgo trombótico durante unas horas o días y en la segunda valoramos el riesgo anual.
 • Los ACO directos (ACOD), –dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán– tienen vidas medias más cortas que los ACO dicumarínicos (antagonistas de la vitamina K [AVK]), y probablemente la terapia puente no deba indicarse o, en todo caso, solo deba indicarse en situaciones de riesgo tromboembólico alto o muy alto.
Riesgo hemorrágico del paciente
En primer lugar, se valora el riesgo hemorrágico de diversos actos quirúrgicos y otros procedimientos invasivos (tabla 1).
Para valorar el riesgo hemorrágico del paciente, además del inherente al procedimiento quirúrgico, es importante añadir su riesgo personal, que lo podemos medir en general con el HAS-BLED y con determinados antecedentes personales como trombofilia o sangrados mayores previos en situaciones similares o AA unida a ACO (ver el artículo «Revisando conceptos sobre el tratamiento ACO», publicado el 3 de febrero de 2017).
Si el riesgo hemorrágico es bajo, se pueden mantener los AA y/o los ACO. Si el riesgo es moderado o alto, habrá que suspender los AA y/o los ACO.
Riesgo trombótico
Una vez decidido, por el riesgo hemorrágico, que hay que suspender los AA o los ACO, habrá que valorar el riesgo tromboembólico del paciente para decidir si es necesario utilizar terapia puente durante unos días para minimizar el riesgo trombogénico.
Para realizar este cálculo, utilizamos el índice CHA2DS2-VASc y otros antecedentes trombogénicos ad hoc (tabla 2).
Toma de decisión
Una vez valorado el riesgo hemorrágico y el riesgo trombogénico, se actuará de diferente forma según cuál sea la medicación que se le esté administrando al paciente: AA, AVK o ACOD (figura 1 y tabla 3).

Bibliografía
 1. Cornudella R, Solá JL, et al. Recomendaciones para el manejo de pacientes con tratamiento anticoagulante oral y antiagregante ante cirugía y procedimientos invasivos. Documento RPC-57. Zaragoza: Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; 2016.
 2. Gonzalez JR. Guía rápida. Manejo perioperatorio del paciente anticoagulado. Servicio de Hematología. Salamanca: Hospital Universitario de Salamanca; 2016.
 3. Anticoagulantes orales en el periodo perioperatorio: ¿Qué hacemos? [Internet.] Comisión de Antiagregantes y Tratamientos Antitrombóticos. Palma de Mallorca: Hospital Universitari Son Espases; 2015. Disponible en:http://www.elcomprimido.com/FARHSD/ComisionCATAHUSD/ProtMedicacionAntitromboticaPerioperatoriaCATA2015_Cas.pdf.
 4. Doherty JU, Gluckman TJ, Hucker WJ, Januzzi JL, Ortel TL, Saxonhouse SJ, et al. 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Periprocedural Management of Anticoagulation in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Periprocedural Management of Anticoagulation Writing Committee.  J Am Coll Cardiol. Jan 2017;23217. DOI: 10.1016/j.jacc.2016.11.024
 5. Alonso Roca R. Terapia puente en anticoagulación oral. AMF. 2016;12(3):147-51.
 6. Keeling D, Tait RC, Watson H.Peri-operative management of anticoagulation and antiplatelet therapy. British Journal of Haematology 2016; 175:602-13.

dilluns, 8 de maig de 2017

10 coses que qualsevol metge no hauria de dir!Font original en Castellà de  Médico rural

LES 10 COSES O COMENTARIS QUE NO HAURÍEM DE DIR!" Tras el éxito de "No Hacer", las cosas que no debemos hacer en urgencias, radiología, pediatría... también deberíamos tener en cuenta el "NO DECIR": cosas que los sanitarios deberíamos evitar transmitir a los pacientes a través de nuestras palabras, porque pueden provocar perjuicio en ellos, la sociedad en general o en nosotros mismos.
 
He recopilado algunos, aunque seguro que a vosotros se os ocurren algunos más:
 1. "Tenía usted que haber venido antes", frase que utilizan algunos sanitarios quizás para darse importancia, ante el médico que lo ha seguido durante todo el proceso. Esta frase no tiene sentido en nuestro sistema sanitario donde cualquiera, a cualquier hora y por cualquier causa puede acceder.
 2. "Padeces de..." decirle a un paciente joven que "Padece de..." cervicales, de los nervios, del estómago, etc. lo que se consigue es ponerle una etiqueta de enfermedad que le resultará difícil quitársela en toda su vida, y además la mayoría de las veces no es verdad, sólo es la impotencia de no poder tratarla adecuadamente o no llegar a un diagnóstico correcto o simplemente las prisas de la consulta cotidiana.
 3. "No tiene nada". Cuando un paciente consulta por fiebre o por otra razón de malestar, si le decimos "que no tiene nada", la mayoría de las veces nos estamos equivocando, ya que el paciente consulta por una preocupación, sentimiento o enfermedad que nosotros en ese momento no detectamos, tendrás que decirle que la exploración en este momento es normal, o que tras la historia cínica o exploración, en la actualidad no hay criterios de usar antibióticos, o que está con un catarro y requiere tratamiento sintomático.
 4. "Los mareos son de las cervicales", pocos mareos suelen ser por esa causa ya lo escribían algunos compañeros en diferentes post: "Dr. tengo mareo ..¿serán las cervicales otra vez?" . Síndrome cervicógeno. ¿Existe el mareo de origen cervical?.
 5. "Le voy a prescribir un protector de estómago" lo de protector de estómago debería estar proscrito, el paciente lo entiende como algo divino que le protege de todo por el estómago y si no lo toma seguro que le harán daño otros medicamentos, quizás sería conveniente cambiar la frase por "le voy a prescribir otro medicamento que está indicado para su estómago, cuando toma este..."
 6. "Los análisis no tienen nada" el paciente quiere entender las cifras, necesita que le expliquemos que sus tres series sanguíneas en el hemograma están bien, que no tiene anemia, que sus células defensivas están dentro del rango normal, su glucemia (azúcar), función renal, su perfil lipídico no le causa riesgo cardiovascular, que su orina no tiene alteraciones, explícale que las múltiples estrellitas no tienen significado patológico.
 7. "Y lleve este papel a su médico de cabecera" (Por escrito "control MAP"). Tras decirle esto al paciente cuando sale de una consulta de urgencias o de un especialista de otro nivel, el paciente entiende que debe ser visto lo antes posible por su médico, a veces tras un resfriado común, tras un esguince leve, generando, la mayoría de las veces, otra nueva consulta "sin cita" en atención primaria. Creo que no es necesario en la era de las TICs.
 8. Tutear a un paciente con el que no tienes relación de amistad, frases como: "¿Cómo estás hoy cariño?, respira profundamente chiquito", una cosa es la cercanía y otra el respeto. La relación con nuestros pacientes debe ser de respeto hacia a ellos, y en caso necesario, hacerles notar también el respeto hacia nosotros. 
 9. "En el papel está todo explicado" o lo que es lo mismo no decirle nada al paciente tras visitarlo, de cómo debe tomar un tratamiento, en que consiste este o simplemente como se llama el principio activo del fármaco que prescribimos. Es como si vamos al mercado y le preguntas al carnicero, "qué me das hoy para hacer un cocido" y tras coger al carnicero las diferentes viandas te las envuelve en un papel y te dice. "ahí lleva eso, hágalo usted según sepa", sin decirte que tipo de carne o embutido te ha dado.
 10. "Esto no es una urgencia" La urgencia médica es difícil de definir hasta por los propios médicos y es por tanto, ardua la tarea de organizarla y aquí es cuando vienen los problemas. Creemos que nosotros, los médicos, tenemos el poder de la definición de una urgencia y esta en realidad es una combinación multifactorial compleja, donde no sólo cuenta la medicina sino una suma de circunstancias.
Quizás estos "NO DECIR" también ayuden a la mejor atención de los pacientes, aunque lo más adecuado en atención primaria, sería limitar el número de pacientes diarios, y establecer servicios de atención continuada paralelos, para poder así disponer de el necesario tiempo real para una mejor interacción médico-paciente. "


divendres, 5 de maig de 2017

Com funciona el cor!"Una imatge val més que mil paraules" Hi ha vegades que una imatge et dóna tanta informació que no t'acabaries de mirar-la!