Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de maig de 2017

Consens català sobre avaluació i tractament del pacient postictus

Resultat d'imatges de Consenso sobre evaluación y tratamiento del paciente post-ictus en Atención Primaria

L’ictus és una de les malalties més letals al món, cada any 17 milions de persones pateixen un ictus i una de cada sis patirà un ictus al llarg de la seva vida. A Catalunya, l’ictus provoca més de 13.000 ingressos anuals. 

És la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes, amb una mortalitat de 3.889 defuncions/any. Continua sent la primera causa mèdica de discapacitat: el 45 % tindran una discapacitat moderada-greu. 

Els resultats dels indicadors de qualitat de l’Audit (2010) evidenciaven que en l’alta hospitalària només el 68,5  % dels pacients tenien gestionada la fisioteràpia i només el 34 % rebien informació sistematitzada. En l’últim Audit (2013) el compliment de l’indicador de la recomanació relativa a l’aplicació d’un programa de formació dirigida al pacient/família va millorar fins al 73,9 % i s’ha iniciat en un nombre important d’hospitals, respecte a l’edició anterior. Per tant, les actuacions efectives en l’àmbit de la rehabilitació estant millorant en el pacient amb ictus.